Logo Smeg

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΒΙΟΣΙΜΩΤΗΤΑ: ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

Η Smeg έχει υιοθετήσει πολιτικές, αρκετά χρόνια τώρα, που έχουν ως στόχο τη συνεχή βελτίωση των αξιών της εταιρείας όσον αφορά την περιβαλλοντική βιωσιμότητα.

Στην πραγματικότητα, τα κεντρικά γραφεία της Smeg έχουν γίνει το σύμβολο αυτής της πράσινης προσέγγισης. Η δέσμευση της εταιρείας για το περιβάλλον διαφαίνεται στην ιδιαίτερη έμφαση που δίνεται στις οικολογικές πτυχές του σχεδιασμού και της κατασκευής οικιακών συσκευών. Η ιδέα είναι να εξασφαλιστεί η μέγιστη απόδοση, διατηρώντας παράλληλα την κατανάλωση ενέργειας στο ελάχιστο.


Πράσινα Κεντρικά Γραφεία

Τα κεντρικά γραφεία της Smeg έχουν διακριθεί ως μια από τις πιο καινοτόμες τοποθεσίες στην Ιταλία, χάρη στην έξυπνη διαχείριση της κατανάλωσης και τις πολιτικές αειφόρου ανάπτυξης. Το 2007 κέρδισε το Διαγωνισμό Modena Domotics, μέρος της «Εβδομάδας Βιο-αρχιτεκτονικής", που πραγματοποιήθηκε στην ομώνυμη πόλη.

Σχεδιασμένα σύμφωνα με ένα ολοκληρωμένο σύστημα το οποίο εκμεταλλεύεται το μεγαλύτερο μέρος των διαθέσιμων πόρων, τα γραφεία και τα φυτά της εταιρείας είναι εξοπλισμένα με την πιο σύγχρονη αυτοματοποιημένη τεχνολογία της αγοράς. Τα συστήματα ασφάλειας, διανομής και μεταφοράς είναι όλα εξαιρετικά αποτελεσματικά.

Τέλος, η ηλεκτρική ενέργεια και ο έλεγχος του κλίματος είναι βελτιστοποιημένα για να βοηθήσουν στην προστασία του περιβάλλοντος.

Εάν χρειάζεται οποιαδήποτε περαιτέρω απόδειξη, η συνειδητή απόφαση να μην χτιστεί περισσότερο από το 30-33% του διαθέσιμου χώρου, διατηρώντας έτσι το φυσικό περιβάλλον περιμετρικά των εγκαταστάσεων (στην πραγματικότητα βελτιώνοντάς το, δεδομένου ότι 4000 φυτά έχουν προστεθεί), δείχνει τη φροντίδα και την ανησυχία της Smeg για την περιοχή που δραστηριοποιείται και τους ανθρώπους που ζουν κοντά σε αυτήν.


Υπεύθυνος σχεδιασμός

Οι φούρνοι, οι εστίες, οι καφετιέρες, οι ηλεκτρικές κουζίνες, τα πλυντήρια πιάτων, τα πλυντήρια ρούχων, τα πλυντήρια-στεγνωτήρια, οι απορροφητήρες, οι νεροχύτες, τα ψυγεία και οι καταψύκτες της Smeg, είναι όλα σχεδιασμένα κοιτώντας μέσα από ένα περιβαλλοντικό πρίσμα.
Η μεγαλύτερη έμφαση δίνεται στην επιλογή των υλικών, όπως ο χάλυβας, το γυαλί, το αλουμίνιο και ο ορείχαλκος, τα οποία μπορούν εύκολα να ανακυκλωθούν χρησιμοποιώντας προσεκτικά προγραμματισμένα συστήματα απόρριψης.
Επιπλέον, η Smeg συμμορφώνεται πλήρως με τις διατάξεις των οδηγιών της ΕΕ RoHS (Restriction of Ηazardous Substances) και REACH (Registration, Evaluation, Authorizationand Restriction of Chemical Substances), προχωρώντας πέρα από τις όποιες ελάχιστες απαιτήσεις .

Η οδηγία RoHS θέτει αυστηρούς περιορισμούς όσον αφορά τη χρήση επικίνδυνων υλικών και ουσιών, όπως ο μόλυβδος, το κάδμιο, ο υδράργυρος, το εξασθενές χρώμιο, τα πολυβρωμοδιφαινύλια (PBB) και οι πολυβρωμοδιφαινυλαιθέρες (PBDE).

REACH
Ο κανονισμός REACH αφορά το χειρισμό των χημικών ουσιών και έχει ως στόχο να διασφαλίσει ότι η ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον προστατεύονται στο μέγιστο βαθμό.

 

Αειφόρος παραγωγή

Ο Όμιλος της Smeg δραστηριοποιείται, σύμφωνα με τα κριτήρια αειφορίας, από την επιλογή οικολογικών προμηθευτών και τη χρήση ανακυκλώσιμων συσκευασιών, έως τη χρήση εναλλακτικών μέσων μεταφοράς εμπορευμάτων.
Η Smeg ήταν πάντα ευαισθητοποιημένη σε μεγάλο βαθμό σχετικά με τα οικολογικά ζητήματα και τα τελευταία χρόνια έχει μειώσει σημαντικά τις εκπομπές ρύπων και την κατανάλωση των πόρων, όπως το νερό, η ηλεκτρική ενέργεια και τα υλικά συσκευασίας στην παραγωγή.

Η εταιρεία έχει επίσης εφαρμόσει ένα καινοτόμο σύστημα διαχείρισης αποβλήτων: η ποσότητα των αποβλήτων που παράγονται και το επίπεδο κινδύνου που φέρουν έχει μειωθεί, καθώς και η ξεχωριστή συλλογή των υλικών που έχουν απομείνει και προορίζονται για ανακύκλωση ή επαναχρησιμοποίηση έχει ενταθεί.

Για την Smeg, οικολογία δεν σημαίνει μόνο να καθιστάς τις συσκευές που κατασκευάζεις να έχουν αμελητέες επιπτώσεις στο περιβάλλον, αλλά και να ακολουθείς μια διαδικασία παραγωγής, η οποία να αντανακλά ή ακόμα και να βελτιώνει τα υφιστάμενα πρότυπα περιβαλλοντικής διατήρησης. Αυτό είναι αναμφίβολα το πιο δύσκολο, αλλά η Smeg το βλέπει ως κορυφαία προτεραιότητα.

 

Πράσινα προϊόντα

Υψηλές επιδόσεις και χαμηλή κατανάλωση είναι τα χαρακτηριστικά όλων των φούρνων, εστιών, πλυντηρίων πιάτων, πλυντηρίων-στεγνωτηρίων, απορροφητήρων, εντοιχιζόμενων ψυγείων, νεροχυτών και καφετιέρων της Smeg. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην απόκτηση της υψηλότερης βαθμολογίας ενεργειακής απόδοσης, προκειμένου να βοηθήσει το περιβάλλον και τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής.

Πολιτική Αειφορίας

Η Smeg υποστηρίζει την περιβαλλοντική βιωσιμότητα και την κοινωνική ευθύνη και μπορεί κανείς να το δει στην πολιτική Ποιότητας, Υγιεινής, Ασφάλειας & Περιβάλλοντος (QHSE), η οποία συμμορφώνεται πλήρως με το UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001 και OHSAS 18001. Αυτοί είναι όλοι συμβατοί μεταξύ τους, επιτρέποντας την εύκολη ενσωμάτωσή τους στα τρία συστήματα διαχείρισης.

UNI EN ISO 9001   Αυτό είναι ένα πρότυπο που περιγράφει τις απαιτήσεις για την υιοθέτηση ενός συστήματος διαχείρισης της ποιότητας, προκειμένου να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να βελτιώσουν την παραγωγή τους και τις διαδικασίες διαχείρισης, εξασφαλίζει την ποιότητα των προϊόντων και αυξάνει την ικανοποίηση των πελατών.

UNI EN ISO 14001  Αυτό είναι ένα πρότυπο που περιγράφει τις απαιτήσεις για την υιοθέτηση ενός συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης και παρέχει τις κατευθυντήριες γραμμές ότι οι εταιρείες μπορούν να ακολουθήσουν κατά τη σύνταξη εταιρικής πολιτικής σχετικά με την οικολογική βιωσιμότητα και τη ρύπανση. Η πιστοποίηση επικεντρώνεται στη βελτιστοποίηση της χρήσης της ενέργειας και των φυσικών πόρων και των συστημάτων ποιότητας για τη διάθεση των αποβλήτων.

OHSAS 18001 Η OHSAS 18001 πιστοποίηση δείχνει ότι η Smeg έχει εφαρμόσει εθελοντικά ένα σύστημα διαχείρισης εργασιακής υγείας και ασφάλειας.